Uitnodiging gemeentelijke informatiebijeenkomst Week van het geld 2021 online versie
Wijzer in Geldzaken

Geachte heer De Grave,

Graag nodigen wij u uit voor de online informatiebijeenkomst "Week van het geld voor gemeenten" op dinsdag 6 oktober 2020 van 13:30 – 15:00 uur. We willen de mogelijkheden van een lokale Week van het geld voor uw gemeente toelichten.

Jong geleerd is oud gedaan!
Sinds 2008 werken Wijzer in geldzaken en haar partners aan structurele verankering van financiële vaardigheden in het onderwijs. Als aanjager hiervan organiseert Wijzer in geldzaken in maart 2021 alweer de 10e editie van de Week van het geld. Tijdens deze landelijke projectweek worden vele activiteiten georganiseerd om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld.

De Week van het geld gaat verbreden
Jaarlijks doen al meer dan 40% van alle basisscholen, verspreid over 300 gemeenten, mee aan de Week van het geld. Wij gaan dit schooljaar verbreden naar het VO en het MBO en er wordt extra aandacht besteed aan het 18 jaar worden. Wij zoeken lokale verbinding met gemeenten om jongeren goed voor te bereiden op dit life event.

De lokale Week van het geld
U kunt als gemeente aanhaken met uw eigen lokale Week van het geld. Dit is een mooie kans om de lokale keten van schuldhulpverlening voor jongeren een podium te geven. Verschillende gemeenten zijn u reeds voor gegaan en er zijn prachtige lokale initiatieven en samenwerkingen ontstaan, die wij u graag laten zien.

We hopen ook u te kunnen inspireren om de lokale verbinding op te zoeken en mee te doen met de 10e Week van het geld!

RSVP
Wilt u ons a.u.b. vóór 28 september a.s. laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn? Meer informatie over het programma en inloggegevens volgen later.

Ja, ik ben aanwezig
Nee, ik ben helaas niet aanwezig

Voeg de afspraak makkelijk toe aan uw agenda:

iCalendar  •  Google Calendar

Ik hoop u op dinsdag 6 oktober online te zien!

Hartelijk groet,

Oscar de Grave
Projectmanager Week van het geld
Wijzer in geldzaken
M: 06 - 50 15 87 69
E: o.p.grave@minfin.nl

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en het onderwijs, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. www.wijzeringeldzaken.nl


Facebook   Twitter   Youtube
© 2020 Wijzer in geldzaken - Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Rijksoverheid en Partners
...